Meer en meer betonconstructies zijn toe aan een (dringende) herstelling. Een duurzaam resultaat noodzaakt een grondige kennis van de betrokken partijen: zijn de Belgische bedrijven hier klaar voor?

Men stelt inderdaad situaties vast waar de toestand van het (gewapend) beton zware hinder en zelfs gevaar kan inhouden voor de gebruikers en omstaanders en waar bijgevolg een dringende interventie nodig is (denk bv. aan de Brusselse tunnels). Van vele betonnen structuren is de ontwerplevensduur overschreden, was het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van materialen ontoereikend voor wat betreft de duurzaamheid, en is het onderhoud en de monitoring beperkt of (in vele gevallen) onbestaand. Men kan dus verwachten dat het aantal opdrachten voor betonherstel de komende jaren enkel zal stijgen.

Met het VISiv-project “Duurzaam betonherstel”, voluit “Nieuwe technologieën, producten en inzichten voor een duurzame herstelling van betonstructuren”, wil men de marktpositie van de Vlaamse bedrijven, actief in de sector, verstevigen. Door middel van een doorgedreven collectieve aanpak via de sectorfederaties zullen de vakkennis en de vaardigheden van de bedrijven verbeterd worden, zodat ze zich kunnen differentiëren van de buitenlandse werkkrachten die zich op de markt begeven. De kwaliteit en de duurzaamheid van de uiteindelijke herstelling valt of staat immers met de goede benadering, uitvoering en onderlinge afstemming van elk van de te doorlopen fasen: de diagnose, de selectie van de herstelmethode en de herstellingswerken zelf.

In de algemene project-fiche wordt hierover meer info gegeven.

In volgend filmpje worden verschillende aspecten belicht om tot een duurzame betonherstelling te komen: de mogelijke oorzaken van betonschade, de diagnose van de betonschade, het opstellen van het bestek, de verschillende herstelmethode en -producten, de controle op de werf, de betonbescherming en de garantieverzekering.

Wie zijn wij?

Bram Dooms

Tim Van Helden
Dominique Van Den Hove

Paul Steenmans
Guido Van der Borgh
Thierry Pfleiderer

Julie Alboort

Met de steun van