Informatiefiches

De informatiefiches bevatten bondige, gerichte informatie over een welbepaalde diagnose- , herstel- of monitoringtechniek.

PROBLEMATIEK

In deze informatiefiche wordt de problematiek geschetst in verband met betonherstellingen in België, die het uitgangspunt vormt van dit project.

KATHODISCHE BESCHERMING D.M.V. OPOFFERANODES

Te verschijnen…

SPUITMORTELS

Te verschijnen…

Dossiers

De dossiers bevatten complete en gedetailleerde informatie over enkele bijzonder interessante diagnose- , herstel- of monitoringtechnieken.

BEOORDELING VAN DE TOESTAND VAN BETONCONSTRUCTIES

In dit dossier wordt uitvoering besproken waarom, wanneer en hoe men te werk dient te gaan bij de beoordeling van de toestand van een betonconstructie.

KATHODISCHE BESCHERMING

Te verschijnen…

MONITORING VAN NIEUWE EN BESTAANDE BETONSTRUCTUREN

Te verschijnen…