Informatiefiches

De informatiefiches bevatten bondige, gerichte informatie over een welbepaalde diagnose- , herstel- of monitoringtechniek.

PROBLEMATIEK

In deze informatiefiche wordt de problematiek geschetst in verband met betonherstellingen in België, die het uitgangspunt vormt van dit project.

KATHODISCHE BESCHERMING VAN BETONCONSTRUCTIES

De meest voorkomende vorm van schade aan gewapend beton betreft de corrosie van de inwendige stalen wapening. Door toepassing van de techniek van kathodische bescherming (KB) kan deze corrosie vertraagd en zelfs stopgezet worden.

DE BEOORDELING VAN DE TOESTAND VAN BETONCONSTRUCTIES IN HET KADER VAN EEN BETONHERSTELLING

De kwaliteit en de duurzaamheid van een betonherstelling hangen in grote mate af van de goede benadering en uitvoering van de beoordeling van de toestand van de betonconstructie.

Dossiers

De dossiers bevatten complete en gedetailleerde informatie over enkele bijzonder interessante diagnose- , herstel- of monitoringtechnieken.

BEOORDELING VAN DE TOESTAND VAN BETONCONSTRUCTIES

In dit dossier wordt uitvoering besproken waarom, wanneer en hoe men te werk dient te gaan bij de beoordeling van de toestand van een betonconstructie.

DE MEEST VOORKOMENDE VORMEN VAN BETONSCHADE EN HUN OORZAKEN

In dit technisch dossier worden de voornaamste vormen van betonschade besproken (schadebeeld, schademechanisme, oorzaken).

DE SELECTIE VAN DE METHODE(N) VOOR DE HERSTELLING VAN EEN BETONCONSTRUCTIE

In dit technisch dossier wordt dieper ingegaan op de selectie van de herstelmethode(n) en de invloedsparameters die deze keuze mee bepalen.